Lajmi i fundit

Vazhdon në Bruksel skriningu bilateral për kapitullin 24 – Drejtësi, Liri dhe Siguri

Sot dhe 2 ditët në vazhdim në Bruksel fillon skriningun bilateral për kapitullin 24 –Drejtësi, Liri dhe Siguri nga klasteri Vlerat fundamentale.

Zv/Kryeministri Mariçiq si dhe Zv/Kryenegociatorja në bisedimet me BE znj.Drita Abdiu-Halili po kryesojnë ekipin negocioues të përbërë nga përfaqësues nga disa institucione shtetërore, si: Kabineti i Zëvendës kryetarit të Qeverisë për Politika të qeversijes së mirë, Ministria e punëve të brendshme, Ministria e drejtësisë, Ministria e mbrojtjes, Ministria e punëve të jashtme, Ministria e shëndetësisë, Prokuroria publike, Banka pupullore, Policia financiare dhe Sekretariati për çështje evropiane, të cilët gjatë këtyre 3 dotëve do të prezantojnë përpara Komisionit Evropian shkallën e harmonizimit të legjislacionit vendor me atë të BE si dhe kapacitetet institucionale për implementimin e tij.

Maqedonia e Veriut ka punuar në harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të BE por gjithashtu edhe në përforcimin e kapaciteteve administrative dhe operative. Ky kapitull kërkon kapacitete institucionale të konsoliduara që bashkëveprojnë me njëra tjetrën duke respektuar standarde të caktuara profesionale.

Kontrolli ndërkufitar, vizat, migracioni i jashtëm, azili, bashkëpunimi policor, lufta kundër krimit të organizuar, lufta kundër terrorizmit, materieve narkotike, bashkëpuinmit doganor dhe ai gjyqësor janë fushat në të cilat është shënuar progres i dukshëm, por ka akoma sfida që duhet bashkërisht të tejkalohen.

Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor ndajnë interesin e përbashkët në drejtim të promovimit sa më të madh të sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Përpara është një proces shumë kompleks dhe kyç i cili ndikon drejtëpëdrejt në jetën e qytetarëve.
Transponimi të vlerave evropiane sa i përket këtij kapitulli do të ndikojë drejt transformimit dhe avancimit të plotë të shoqërisë tonë.