20.8 C
Skopje

Futbollisti i njohur Agim Ibrahimi e mbrojti me sukses punimin e magjistraturës në Fakultetin e Kulturës Fizike në UT

Futbollisti i njohur Agim Ibrahimi e mbrojti me sukses punimin e magjistraturës në Fakultetin e Kulturës Fizike në UT.

Agim Ibrahimi, krahas shumë sukseseve në fushën e blertë, së fundi biografinë e tij e ka pasuruar edhe me një “trofe” tjetër, që ka të bëjë me arritjen e tij në lëmin e arsimit dhe shkencës. Ditë më parë, në Fakultetin e Kulturës Fizike, futbollisti profesionist nga Tetova, Agim Ibrahimi, e ka mbrojtur punimin e magjistraturës, me temë: “ u i futbollit në klubet sportive”.

Komisioni përkatës, në përbërje: Prof. Dr. Vullnet Ameti – kryetar, Prof. Dr. Shpresa Memishi – anëtar dhe Prof. Dr. Metin Dalip – mentor, e ka vlerësuar lartë punimin e magjistraturës, përkatësisht kriteret që janë ndjekur dhe metodologjinë e punës kërkimore-shkencore.

Në këtë punim, Agim Ibrahimi e përshkruan në hollësi elementin e ut Sportiv. Mes tjerash, ai konsideron se sporti llogaritet një sektor ekonomik dhe fryma e tij nuk është amatorizmi siç është perceptuar më parë.

Në vlerësimin e Komisionit të lartpërmendur, ky punim shkencor ofron risi në këtë lëmi, dhe të gjitha këto pasqyrohen në kapitujt në e tij:

-Në kapitullin e parë (hyrjen), autori e përshkruan elementin e ut Sportiv. Mes tjerash, ai konsideron që sporti llogaritet si një sektor ekonomik dhe fryma e tij nuk është amatorizmi siç është perceptuar më parë.

-Në kapitullin e dytë, autori është marrë me un, gjegjësisht përkufizimin e tij të përgjithshëm – u është tërësia e veprimtarisë së përcaktimit të kërkesës për produktet e një ndërmarrje, paralajmërimit, reagimit, përgatitjes së produkteve dhe shërbimeve në mënyrën më efektive, përmbushjes së kërkesës dhe realizimit të fitimit në këtë proces.
-Kapitulli i tretë – u i sportit, autori në këtë kapitull flet për konceptin e industrisë sportive. I analizon të gjithë elementet e tij, gjithmonë duke iu referuar mostrës së tij të studimit. Sjell shembuj nga jeta praktike e kësaj disipline.

-Kapitulli i katërt u dedikohet – Praktikave të ut sportiv në Turqi, duke theksuar se shërbimet sportive duhet t’u lihen organizatave joqeveritare vullnetare, federatave sportive të formuara në mënyrë të pavarur nga administrata qendrore. Klubeve sportive që i formojnë, si dhe personave fizikë dhe juridikë.

-Kapitulli i pestë i dedikohet – Metodologjisë së hulumtimit, metodave dhe instrumenteve. Modeli i hulumtimit është një model kërkimor i mbështetur në analiza përshkruese (deskriptive) dhe analitike. Kryesisht është realizuar analizë e fenomenit nga aspekti sociologjik, i kërkimit të tregut dhe strategjive të ut të klubeve sportive.

-Në kapitullin e gjashtë dhe të fundit, është përmbledhur i gjithë punimi, ku thuhet se u sportiv është një fushë që fokusohet te sporti, një degë e industrisë së argëtimit, në të cilën miliarda njerëz janë të përfshirë duke iu ofruar produktet dhe shërbimet e veta konsumatorëve sportivë.

Mbrojtjen e punimit të magjistraturës komisioni e ka vlerësuar me notën maksimale dhe konstatoi se ky punim paraqet një kontribut thelbësor në zhvillimin e lëmit të kineziologjisë dhe afirmimin e shkencave sportive në përgjithësi.

TË FUNDIT

Detajet nga programi milionësh i MCC-së për Kosovën

Bordi Ekzekutiv i Korporatës së Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC) ka miratuar Programin Kompakt me Kosovën në vlerë prej mbi 200-milionë dollarësh, kanë konfirmuar Qeveria...

Drejtori i Shoqatës së Mullistëve: Ka grurë nuk duhet të ketë frikë

Drejtori i Shoqatës së Mullistëve, Muhamet Farizi, ka deklaruar se Kosova nuk rrezikon të mbesë pa grurë dhe se qytetarët nuk duhet të kenë...